ขั้นตอนการชำระเงิน JS MONEY

ชำระเงินสดที่สาขาใกล้บ้าน
ลูกค้าสามารถรับใบเสร็จได้ทันที
JS MONEY สาขาใกล้บ้าน

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี

จังหวัด

ชื่อธนาคาร

เลขบัญชี

บจ. เจเอสมันนี่ พิษณุโลก พิโกพลัส

พิษณุโลก

ธนาคารทหารไทย

555-2-99630-7

บจ. เจเอสมันนี่ อุตรดิตถ์ พิโกพลัส 

อุตรดิตถ์

ธนาคารทหารไทย

555-2-99629-9

บจ. เจเอสมันนี่ สุโขทัย พิโกพลัส

สุโขทัย

ธนาคารทหารไทย

555-2-99627-3

บจ. เจเอสมันนี่ กำแพงเพชร พิโกพลัส

กำแพงเพชร

ธนาคารทหารไทย

555-2-99628-1

บจ. เจเอสมันนี่ พิจิตร พิโกพลัส

พิจิตร

ธนาคารทหารไทย

555-2-99625-7

บจ. เจเอสมันนี่ นครสวรรค์ พิโกพลัส

นครสวรรค์

ธนาคารทหารไทย

555-2-99626-5

ชื่อบัญชี  : บจ. เจเอสมันนี่ พิษณุโลก พิโกพลัส
จังหวัด : พิษณุโลก
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย
เลขบัญชี : 678-540-512-2

ชื่อบัญชี  : บจ. พิจิตร อุตรดิตถ์ พิโกพลัส
จังหวัด : อุตรดิตถ์
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย
เลขบัญชี : 510-3-07286-6

ชื่อบัญชี  : บจ. เจเอสมันนี่ สุโขทัย พิโกพลัส
จังหวัด : สุโขทัย
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย
เลขบัญชี : 617-0-51425-6

ชื่อบัญชี  : บจ. เจเอสมันนี่ กำแพงเพชร พิโกพลัส
จังหวัด :  กำแพงเพชร
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย
เลขบัญชี : 678-5-20916-1

ชื่อบัญชี  : บจ. พิจิตร นครสวรรค์ พิโกพลัส
จังหวัด : พิจิตร
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย
เลขบัญชี : 661-4-32705-4

ชื่อบัญชี  : บจ. เจเอสมันนี่ นครสวรรค์ พิโกพลัส
จังหวัด : นครสวรรค์
ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย
เลขบัญชี : 661-4-32731-3