คำถาม - คำตอบ ที่พบบ่อยเกี่ยวกับการรับบริการสินเชื่อต่างๆ

บริษัท เจเอสมันนี่เงินด่วนถูกกฎหมาย ภายใต้การกำกับพิโกพลัส ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

บริษัท เจเอสมันนี่ พิษณุโลก พิโกพลัส จำกัด เลขที่หนังสืออนุญาต ๑๑๒/๒๕๖๓ ทะเบียบนิติบุคคล ๐๖๕๕๕๖๑๐๐๒๐๔๔

บริษัท เจเอสมันนี่ กำแพงเพชร พิโกพลัส จำกัด เลขที่หนังสืออนุญาต  ๑๑๑/๒๕๖๓ ทะเบียนนิติบุคคล ๐๖๒๕๕๖๑๐๐๐๘๔๐

บริษัท เจเอสมันนี่ อุตรดิตถ์ พิโกพลัส จำกัด เลขที่หนังสืออนุญาต ๙๙/๒๕๖๓ ทะเบียนนิติบุคคล ๑๕๓๕๕๖๑๐๐๐๕๖๕

บริษัท เจเอสมันนี่ สุโขทัย พิโกพลัส จำกัด เลขที่หนังสืออนุญาต ๙๘/๒๕๖๓ ทะเบียนนิติบุคคล ๐๖๔๕๕๖๑๐๐๐๔๗๕

บริษัท เจเอสมันนี่ พิจิตร พิโกพลัส จำกัดเลขที่หนังสืออนุญาต ๑๘๖/๒๕๖๕ ทะเบียนนิติบุคคล ๐๖๖๕๕๖๔๐๐๐๙๑๓

บริษัท เจเอสมันนี่ นครสวรรค์ พิโกพลัส จำกัด เลขที่หนังสืออนุญาต ๑๘๕/๒๕๖๕ ทะเบียนนิติบุคคล ๐๖๐๕๕๖๔๐๐๑๓๙๑

เปิดให้บริการมานานกว่า 20 ปี

อัตราดอกเบี้ยอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง ไม่เกิน ร้อยละ 36 % โดยมีเงื่อนไขให้ลูกค้าเลือกหลายแบบ

รับค่ะ หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ถูกต้องตามกฎหมายระบุ

สินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับลูกค้ำที่ดินปัจจุบันของบริษัทส่งดี 1 ปีสามารถยื่นขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้ค่ะ

          1.ชำระเงินสดได้ที่สาขา ทั้ง 48 สาขา

          2. ชำระผ่านช่องทางการโอนผ่านธนาคาร หมายเลขบัญชีที่พนักงานแจ้ง (เป็นชื่อบริษัท)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่สาขา ตามเบอร์โทรศัพท์ดังภาพ

     1. สินเชื่อมีหลักประกัน
         – สินเชื่อโฉนดที่ดิน
                    อ้างอิงการชำระดีและตรงเวลาจาก “สินเชื่อโฉนดที่ดิน”
                                  ♦ 
สินเชื่อส่วนบุคคล
                                  ♦ สินเชื่อครอบครัว

          – สินเชื่อรถทุกประเภท

     2. สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
          – สินเชื่อกลุ่มเกษตรกร         จับกลุ่ม 3 คน กู้ร่วมกัน
          – สินเชื่อกลุ่มเจ้าบ้าน             จับกลุ่ม 3 คน กู้ร่วมกัน
          – สินเชื่อลูกค้าเก่า
          – สินเชื่อราชการ/รัฐวิสาหกิจ
          – สินเชื่อบุคคลธรรมดา

ต้องเป็นเจ้าของ เล่ม อายุ 30-65 ปี

ไม่รับโฉนด ส.ป.ก. / โฉนดครุฑคำ  รับโฉนค นส.4จ. , นส.3ก. ติดห้ามโอน 10 ปี ก็รับค่ะ

รับค่ะ ต้องนำรถมาให้เจ้าหน้าที่ดูสภาพจริงที่สาขาค่ะ และต้องครอบครองมา แล้ว 1 เดือน ค่ะ

(ยี่ห้อ ซูซูกิ หรือ รถยี่ห้อประเทศจีน ไม่รับค่ะ)

รับค่ะ แต่พนักงานต้องไปตรวจสอบสภาพรถของจริงที่บ้านลูกค้านะคะ