เจเอส มันนี่ เปิดรับสมัครงาน

สนใจทำงานร่วมทำงานกับเราสามารถติดต่อเพื่อกรอกใบสมัครและสัมภาษณ์
ที่เจเอส มันนี่ ทุกสาขา

สาขาโคกช้าง ( สนง.ใหญ่) โทร 055-223716
อยู่เลยโลตัส ตรงข้ามศูนย์เบนซ์

สาขาวัดน้อย โทร 055-280833
อยู่เยื้อง รร.เทศบาลวัดน้อย

สาขาบางระกำ โทร 055-371388
ตรงข้ามโรงเรียนบ่อวิทย์

สาขาพรหมพิราม โทร 055-369339
หน้าตลาดสดพรหมพิราม

สาขาหนองตม โทร 055-366026
ติดกับร้านเจ๊โมสังฆภัณฑ์

สาขาชมพู โทร 055-992288
ตรงข้ามสหกรณ์การเกษตรเนินมะปราง

สาขาวัดโบสถ์ โทร 055-361363
เยื้อง ธกส.วัดโบสถ์

สาขานครไทย โทร 055-388039
อยู่ห้าแยกนครไทย

สาขาพญาแมน โทร 055-040329
ตรงข้ามปั๊มน้ำมันคาลเทกซ์

สาขาชาติตระการ โทร 055-000787
ติดสยามชัยแอร์

สาขาวังทอง โทร 055-312163
ติดเทศบาลวังทอง

สาขาเนินมะปราง โทร 055-399302
ตรงข้าม ร.ร.เนินมะปราง

สาขาแสงดาว โทร 055-001389
อยู่ก่อนถึงแยกแสงดาว

สาขาบางกระทุ่ม โทร 055-001393
อยู่ตรงข้ามน้องใหม่หมูกะทะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้าน
โทร 085-0530788 / 094-8538257
เวลาทำการ เปิด-ปิด 08.00-17.00 น.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ฝ่ายการตลาด-วิเคราะห์สินเชื่อ

     ♦ หัวหน้าฝ่ายการตลาด
     ♦ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
     ♦ สมัครได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาใกล้บ้าน

ฝ่ายบุคคล

     ♦ หัวหน้าฝ่ายบุคคล
     ♦ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
     ♦ สมัครได้ที่สำนักงานใหญ่

ฝ่ายบัญชี-การเงิน

     ♦ หัวหน้าฝ่ายบัญชี-การเงิน
     ♦ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี-การเงิน
     ♦ สมัครได้ที่สำนักงานใหญ่

ฝ่ายกฎหมาย-เร่งรัดหนี้สิน

     ♦ หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย-เร่งรัดหนี้สิน
     ♦ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย-เร่งรัดหนี้สิน (สามารถสมัครที่สาขาใกล้บ้านได้)
     ♦ สมัครได้ที่สำนักงานใหญ่

ฝ่ายบริหารสาขา

     ♦ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสาขา
     ♦ หัวหน้าฝ่ายบริหารสาขา
     ♦ สมัครได้ที่สำนักงานใหญ่

ฝ่ายตรวจสอบ

     ♦ เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ
     ♦ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
     ♦ สมัครได้ที่สำนักงานใหญ่

ฝ่ายการจัดการทั่วไป

     ♦ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการทั่วไป
     ♦ หัวหน้าฝ่ายจัดการทั่วไป
     ♦ สมัครได้ที่สำนักงานใหญ่

 คุณสมบัติ ทักษะและความสามารถ ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ

1. อายุ 24 – 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
3. มีความรู้เรื่องบัญชี การตลาด การจัดการบัญชีเบื้องต้น
4. ไหวพริบดี ซื่อสัตย์ สื่อสารในที่ชุมชนได้ ทำงานเป็นทีมได้
5. สังเกต สงสัย ชอบหาคำตอบ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์
6. ละเอียด รอบคอบ ไตร่ตรองอย่างถูกต้อง
7. สามารถเดินทางได้ ประจำสาขาในและต่างจังหวัดได้ มีเบี้ยเลี้ยง
8. มีประกันสังคม,เบี้ยกันดาร,เบี้ยเลี้ยง,ที่พักฟรี