จังหวัด พิษณุโลก

สำนักงานใหญ่ โคกช้าง 061-3766588

สาขาบางระกำ 080-0304788

สาขาพรหมพิราม 061-3782488

สาขาวังทอง 080-0282588

สาขาเนินมะปราง 062-2481388

สาขาชมพู 080-0302588

สาขาวัดโบสถ์ 062-2976388

สาขานครไทย 061-3829188

สาขาบางกระทุ่ม 080-6841488

จังหวัด กำแพงเพชร

สำนักงานใหญ่ พรานกระต่าย 080-6844188

สาขา กำแพงเพชร 093-1383188

สาขา ลานดอกไม้ 093-1376288

สาขาสลกบาตร 093-1373688

สาขาคลองขลุง 093-1389088

สาขา บึงสามัคคี 093-1396188

สาขา นครชุม 082-1710688

สาขาบ้านใหม่สุวรรณภูมิ 082-1715088

จังหวัด สุโขทัย

สำนักงานใหญ่ ศรีสัชนาลัย 082-1713088

สาขา สุโขทัย 097-9214388

สาขา สวรรคโลก 082-1713488

สาขา ศรีสำโรง 082-1713288

สาขา คีรีมาศ 082-1713688

สาขา ศรีนคร 082-1714788

สาขา ทุ่งเสลี่ยม 082-1715288

จังหวัด อุตรดิตถ์

สำนักงานใหญ่ อุตรดิตถ์ 082-1710788

สาขา พิชัย 082-1711388

สาขา น้ำปาด 082-1712088

สาขา ท่าปลา 082-1712488

สาขา ป่าขนุน 082-1712788

จังหวัด พิจิตร

สำนักงานใหญ่ วชิรบารมี 082-1716388

สาขา พิจิตร 082-1717088

สาขา สามง่าม 082-1716488

สาขา ตะพานหิน 097-9244088

สาขา บางมูลนาก 082-1716188

สาขาไผ่าท่าโพธิ์ 082-1718188

จังหวัด นครสวรรค์

สำนักงานใหญ่ บรรพตพิสัย 082-1718388

สาขา นครสวรรค์ 082-1719688

สาขา ลาดยาว 082-1710288

สาขา ชุมแสง 082-1710388

สาขา หนองบัว 093-1745188

สาขา ตาคลี 093-1749188

สาขา เก้าเลี้ยว 093-1747388

สาขา โกรกพระ 097-9213588

สาขา ท่าตะโก 082-1715988